CENDANA PRO PC-2000

CENDANA PRO PC-2000 adalah cat dasar untuk interior yang dapat menahan serangan garam-garam alkali sehingga melindungi permukaan cat dari terjadinya efflorescence. Produk ini juga dapat meningkatkan daya rekat cat lama yang telah mengapur pada permukaan tembok


CENDANA PRO PC-2000 adalah cat dasar untuk interior yang dapat menahan serangan garam-garam alkali sehingga melindungi permukaan cat dari terjadinya efflorescence. Produk ini juga dapat meningkatkan daya rekat cat lama yang telah mengapur pada permukaan tembok

Kategori: